Derfor dytter ikke nordmennene fra bommen for å få høyere fart

foto