Det norske spillmonopolet kan stå for fall og norske oljekroner er med på å smøre virksomheten til utenlandske spillselskaper.

Et søk i Oljefondets oversikt over investeringer viser at det i 2014 var minst 3 milliarder kroner investert i selskaper som driver oddstipping, poker, kasino og bingo på nett. I mange tilfeller er deres virksomhet direkte rettet mot norske kunder. De konkurrere direkte med Norsk Tipping om norske spilleres penger.

  • Norsk idrettspolitikere er svært kritisk til NFFs salg av TVrettigheter:

Milliarder i spill

Ved forrige årsskifte hadde Oljefondet aksjer i store spillselskape for over 3 milliarder kroner. Nesten 800 millioner kroner var investert i det britiske spillselskapet William Hill. Fondet har også aksjeposter på 2–300 millioner i selskap som Betsson og Betfair. I tillegg har de investert en halv milliard i verdens største leverandør av programvare til nettbaserte spillselskap, Playtech.

I Norge har vi et spillmonopol hvor Norsk Tipping har enerett. Overskuddet går til idrett og kultur i Norge.

Samtidig er den rekke utenlandske spilleselskaper som retter sin markedsføring mot norske kunder. De får tak i norske spilleres penger, men overskuddet havner i utlandet.

Ingen mening

— Det er ikke naturlig for oss å ha noen mening Oljefondets investeringer, sier Tonje Sagstuen som er kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping. Sagstuen henviser til Norsk Tippings eiere, Kulturdepartementet, for videre kommentarer rundt dette.

Kulturdepartementet har ingen mening i denne saken og sender oss derfor videre til Finansdepartementet som har det overordnede ansvaret for Oljefondet.

— Det er bred politisk enighet om at det bør være en høy terskel for å utelukke hele bransjer fra pensjonsfondet. Det stilles etiske krav til alle selskapene i fondet. Hvis selskaper opptrer på en måte som strider mot retningslinjene for observasjon og utelukkelse, skal det vurderes om de skal utelukkes fra fondets portefølje. Det gjelder selvfølgelig også for spillselskaper. Etikkrådet foretar slike vurderinger, og gir råd til Norges Bank for deres beslutning, skriver statssekretær i Finansdepartementet, Paal Bjørnestad (Frp), i en e-post til Aftenposten.

Politikerne bestemmer

Det er politikerne gjennom Stortinget som legger føringer for hvordan vår felles oljeformue skal investeres. Enkelte av politikerne er helt klare på at slik det er nå, skal det ikke være.

Geir Bekkevold (Krf) mener at Oljefondet må ut av spilleselskapene. Foto: NTB Scanpix

— Disse investeringene bør etikkrådet til Oljefondet se på så fort som mulig. Dette er snakk om investering i selskaper som driver en virksomhet som ikke er lovlig i Norge og som samtidig torpederer enerettsmodellen for spill i Norge som flertallet på Stortinget er enig om, sier kulturpolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti, Geir Bekkevold.I de politisk vedtatte retningslinjene for hvordan Oljefondet skal investere, er det ikke sagt noe om at spillselskaper er utelukket som investeringsobjekt. Dermed har en rekke slike selskap havnet i porteføljen til fondet. Dette er selskap som har vært i stor vekst de siste 10 årene i takt med at nettspill har bredt om seg. Derfor har ofte aksjer i disse selskapene hatt god avkastning og en positiv kursutvikling.

— Nå skal vi ikke legge skylden på forvalterne. De har fått et mandat som handler om å få mest mulig avkastning på investeringene. Det er vi politikere som må ta ansvar og dette er en svært interessant problemstilling. Problemet med spillselskapene er noe som vi ønsker å ta et initiativ til å se nærmere på, sier Torstein Tvedt Solberg som er Arbeiderpartiets talsmann i denne saken.

Fotballforbundets avtale

Norges Fotballforbund har inngått en TV-avtale med Discovery Networks om rettighetene til Eliteserien. En avtale verdt mer enn 2 milliarder for fotballforbundet. Discovery (eier Eurosport, TV Norge med alle sine kanaler) henter sine inntekter ved å reklamere for utenlandske spilleselskaper. Denne typen reklame er ikke tillatt i Norge, men regelen blir omgått av selskapet ved å sende fra Storbritannia hvor det ikke er et slikt reklameforbud.

Oljefondet hadde for øvrig ved forrige årsskifte en aksjepost på 526 millioner kroner i Discovery Networks. Oljefondet eide også på det tidspunktet aksjer i Modern Times Group (MTG) for nesten 400 millioner kroner. Modern Times Group eier de norske Viasat-kanalene og TV 3. Kanaler som sender fra England og dermed også inneholder reklame for utenlandske spillselskaper.

Brede Hangeland, til venstre, og Jon Mørland har skrevet en kronikk som er kritisk til NFFs salg av TV-rettigheter. Foto: Privat

Den tidligere landslagsspilleren Brede Hangeland gikk kraftig ut mot fotballforbundet for deres avtale med Discovery, ettersom deres virksomhet til en viss grad finansieres av spillreklame.— Fotballforbundet tenker på pengene ikke på moralen, hevdet Hangeland i et leserinnlegg som ble publisert av Stavanger Aftenblad tidligere denne uken.

Hangeland er redd for at den norske enerettsmodellen kan forsvinne. I fjor fikk norsk idrett overført 2,3 milliarder norske kroner fra overskuddet til Norsk Tipping.

  • Her er mer om Brede Hangelands sterke reaksjon på at fotballforbundet har solgt rettigheter til et selskap som livnærer seg på virksomheten til spillselskap.

  • Norsk idrettspolitikere er svært kritisk til NFFs salg av TVrettigheter:

Hør siste episode av Aftenpodden Sport som denne uken handler om dopingspørsmål mot norsk dominans, svensk ski-tyveri i Kollen og Høgmos ferd mot giljotinen: