Langeland_Pamer

Hove har fulgt med i BTs artikkelserie om pengebruken og de svarte pengene i lokalfotballen i Hordaland. Han mener regjeringens idrettsmelding bør behandle temaet.

— Det er mange idrettslag som driver et veldig godt og seriøst idrettsarbeid også når det gjelder konkurranseidrett på nivået mellom topp- og breddeidrett. Det synes likevel som om noen lokale fotballklubber har en del å rydde opp i. Det kan virke som om ambisjonsnivået for enkelte klubber er noe høyt i forhold til tilgjengelige ressurser. Her må idretten selv rydde i egne rekker for å sikre idrettens troverdighet og omdømme i samfunnet vårt.

Hove var ikke klar over problemstillingen med svarte utbetalinger i idretten og i hvilken utstrekning dette foregår.

— Nei og jeg er positiv til at media setter søkelyset på disse forholdene. Her må idretten rydde i egne rekker for å sikre at slagordet Fair Play har betydning både på og utenfor banen. Jeg håper også at dette blir løftet til og diskutert nasjonalt nivå.

Hove er mer enn skeptisk til praksisen med å godtgjøre hobbyfotballspillere.

— Jeg er positiv til at det kompenseres for ekstraordinær innsats for å utvikle talenter og utøvere på nasjonalt og internasjonalt nivå. Men det er meningsløst at det frivillige apparatet skal bidra til å finansiere «avdankete» fotballspillere på nivå 3 og 4 i norsk fotball, sier Hove..

- Hvordan kan i så fall dette gjøres på en mer hensiktsmessig måte enn ved å fabrikkere kjørelister?

- Det er i dag anledning til å gi et mindre beløp som kompensasjon for engasjementet. Det kan være at beløpsgrensene kunne vært økt noe. Kanskje burde grensen vært økt fra 4000 kroner til 10.000.