I over tre år var familien i fangeleir under 2. verdenskrig: Det har satt spor hos Endre (18)

foto