Vrede i Sandnes etter tapte poeng, posisjon og penger

foto