– Mitt ønske er at Rosenborg bidrar med å spre sin kompetanse ut til klubbene, slik at både spillere og trenere får ta del i den, sier Wolden.

Han poengterer at RBK-akademiet skaper en ny situasjon for kretsen, som involverer omkring 2000 spillere årlig på sine tiltak. Wolden mener det er uheldig at 12— og 13-åringer får så mange tilbud at de må velge mellom aktiviteter i egen klubb, sonesamlinger og treningsøkter på RBK-akademiet.

---- Er du Norges beste manager? PRØV VÅRT MANAGERSPILL!

---- ## Usikker på om valget er riktig

– Det viktigste er å sørge for at klubbene er best mulig oppegående. Det er i egen klubb spillerne utvikler seg. Et godt eksempel er Jo Sondre Aas, som er et resultat av en god treningsgruppe i Rennebu, forklarer Wolden.

– Vi kan ikke hindre RBK i å etablere et akademi, men vi applauderer det ikke. For meg er det et strategisk valg klubben nå gjør. Jeg er ikke sikker på om RBK har hatt en grundig nok diskusjon på om dette er den riktige veien å gå, legger han til.

Beklagelse fra kretsen

Frank Lidahl i Kolstad uttrykte i Adresseavisen i går usikkerhet rundt kretsens rolle i forholdet til RBK-akademiet, og pekte på at en kretsrepresentant tok kontakt med klubbens trenere for å nominere spillere.

Daglig leder Stig Eriksen i fotballkretsen beklager episoden.

– Det var en glipp, og det er uheldig at det skjedde. Per i dag har vi ingenting med RBK-akademiet å gjøre, slår han fast.

Eriksen varsler et snarlig møte med Rosenborg for å diskutere både kretsens modell med sonetiltak og RBKs akademi for 12- og 13-åringer.

– Rosenborg gir et tilbud til de samme spillerne som deltar på våre sonetiltak. Ting tyder på at belastningen kan bli for stor. Vi må ikke ta livet av 13- og 14-åringene, sier Eriksen, som varsler møter både internt i kretsen og sammen med Rosenborg.

– I løpet av kort tid må vi og RBK sette oss ned og koordinere de ulike tilbudene, legger han til.