Origi går rett inn på Sandnes Ulfs lag mot Levanger