Lokalfotballrunden: Ronaldo-heading, nesebrudd og 13-målskamp