Idrettens nye kostnadsrapport får kritikk. Flere mener den er så godt som ubrukelig.