• Denne sliden viser de tre aktuelle bildene. Til venstre ser man den sprengte hånden, et bilde som Smith ikke kunne garantere hadde noen relevans med pyroteknikk på sin UEFA-rapport. I midten ser man bildet av Winklaar, som ble brukt uten tillatelse. Og til høyre ser man bildet av en øyenskade, som ligger tilgjengelig på nettstedet Wikipedia Commons. FOTO: Dag Henning Borg

Skulle advare mot pyroteknikk på fotballseminar. Men bildene viste noe helt annet.

– Dette kan vi ikke akseptere. Det er jo skremselspropaganda.