Det får Clas Brede Bråthen og hans advokat til å mene at Haug snakket direkte usant da han nylig sendte ut en pressemelding med anklager om at Bråthen forsøkte å kuppe sin egen ansettelse.

– Dette viser at informasjonen som kom frem i pressemeldingen fra Alf Tore Haug og hoppkomiteen er helt feil: Haug hevdet at det aldri var noen uklarhet om at dokumentet ikke var en kontrakt til signering. Men i SMS-ene reagerte han ikke da Bråthen skrev at den var signert og returnert. Han reagerte ikke på noe som helst før Bråthen sendte e-post til flere personer og takket for tilliten, sier advokat Marit Håvemoen.

Hun mener det er spesielt av en leder å gå så hardt ut som Haug gjorde i pressemeldingen.

– Vi reagerer kraftig på det. SMS-utvekslingen viser helt åpenbart at det er feil informasjon, sier Bråthens advokat til VG.

Den betente konflikten handler om hvorvidt Clas Brede Bråthen skal få fortsette som sportssjef for det norske hopplandslaget etter 17 år i jobben. Både trenere og utøvere krever dette. Men etter at Bråthen har havnet på kant med generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste, sier skiforbundet nei.

Den mye omtalte kontrakten, fra juni i år, som VG omtaler i denne saken, har etter hvert vist seg å spille en stadig mer sentral rolle i den pågående feiden:

For mens Bråthen ikke kan forstå hvorfor han har mottatt et dokument som er signert, så sier hoppkomitéleder Alf Tore Haug at Bråthen har forsøkt å kuppe sin egen ansettelse. Haug mener kontrakten var et utkast, selv om han tar selvkritikk for at det var signert.

Alf Tore Haug sier til VG at Clas Brede Bråthen «utmerket godt visste at kontrakten var ment som et utkast, at flere momenter var uavklart og at den ikke var signert av generalsekretæren i skiforbundet».

– Likevel valgte han å sende en takkemelding for å gi inntrykk av at alt var OK. Målet var åpenbart å legge ytterligere press på prosessen rundt en forlengelse, sier Haug til VG.

Vi skrur klokken tilbake til juni i år:

25. juni sender leder av hoppkomiteen, Alf Tore Haug, over en kontrakt til Clas Brede Bråthen. Den er signert av Haug selv og i emnefeltet står det bare «Kontrakt».

Haug – som i dag hevder at han støtter Bretten Berg og Røste – vet at ledelsen i skiforbundet ikke ønsker å ha med sportssjefen videre.

HOPPKOMITÉ-LEDER: Alf Tore Haug. Foto: Vidar Ruud / NTB

Klokken 13.30, skriver Haug en e-post til Bråthen: «Hvis Ingvild setter stillingen sin på å ikke forlenge, så taper vi denne saken i skistyret. Jeg ber deg derfor om at du avventer neste skritt» står det i e-posten.

Klokken 13.42, SMS fra Bråthen til Haug: «Mottatt og blir signert fra min side i løpet av dagen».

Klokken 21.09, Ny SMS fra Bråthen til Haug: «Kontrakt er gjennomgått, oppdatert med manglende faktainformasjon og signert. Vennligst bekreft mottak».

Det viser seg billedfilen av kontrakten er for stor til at e-postkontoen til Haug vil akseptere den, og Bråthen sender den i stedet som en tekstmelding.

Bråthen har fylt inn sin egen lønn, som ifølge ham selv er den samme som han allerede hadde, samt kontonummer for lønnsutbetalinger og korrigert adressen sin. Resten av kontrakten var allerede ferdig utfylt.

«Mottatt på melding» svarer Alf Tore Haug.

Klokken har altså nettopp passert 21.00 på kvelden når dette skjer.

Klokken 21.22, e-post fra Bråthen til Haug og 13 andre sentrale ledere i Hopp-Norge: «Jeg har i dag signert kontrakten som Sportssjef for Hopplandslaget (NSF hopp) i perioden til etter VM i Trondheim i 2025. Det er derfor på sin plass å takke eksisterende HK og ikke minst «gamle» HK for tilliten i denne sammenhengen» heter det blant annet i e-posten.

Klokken 22.06, e-post fra Haug til Bråthen: «Du fikk beskjed om å vente! Det gjorde du ikke. Det er jeg mildt sagt svært skuffet over» skriver lederen av hoppkomiteen.

Klokken 22.08, e-post fra Bråthen til Haug: «Skulle jeg vente med å undertegne?» spør Clas Brede Bråthen i retur.

Alf Tore Haug svarte deretter med en gjentagelse av sin tidligere beskjed, der han ba Bråthen «om å avvente neste skritt».

Klokken 22.25, e-post fra Bråthen til Haug: «Hva er det jeg har gjort feil?».

Alf Tore Haug hevdet nylig at den signerte kontrakten han sendte over til Bråthen var et utkast.

Dette skriver han imidlertid ingenting om i e-postene på kvelden 25. juni. Han reagerer heller ikke på at Bråthen i SMS-en denne kvelden skriver at han har fylt inn informasjon om lønn og kontonummer.

VG har konfrontert Haug med dette i forbindelse med denne saken.

Lederen av hoppkomiteen ønsker imidlertid ikke å svare på spørsmålet utover det som allerede er kommunisert i sakens anledning.

Haug reagerer derimot – som gjengitt i kommunikasjonen over – fordi han mener Bråthen misbrukte tilliten sett i forhold til hva de to var enige om, ifølge Haug.

SKITOPPER: Generalsekretær i Skiforbundet, Ingvild Bretten Berg, sammen med skipresident Erik Røste. Foto: Annika Byrde

VG har også stilt spørsmål til Bråthens advokat om hvor han sendte ut en takkemelding til hoppmiljøet, samtidig som han var bedt om å «avvente neste skritt».

Advokat Marit Håvemoen svarer på vegne av hoppsjefen, som står uten kontrakt fra april 2022:

«Der og da var Bråthen veldig glad for å ha fått fornyet tillit i hoppmiljøet, og ville derfor takke de som støttet ham. Han kunne ikke forestille seg at dette var en avtale som skulle holdes hemmelig, som ingen skulle få vite om. Han la til grunn at Hopp komiteen sto bak, var enige i, og hadde behandlet saken. For han var det ikke opplagt hva som var neste skritt, og det var bla varslet at Generalsekretæren kunne sette stillingen sin og at man da måtte avvente evt. reaksjoner fra den kanten. Med det han vet i dag ville han ikke sendt e-posten».