Takket nei til over 100.000 kroner i måneden: – Helt uaktuelt