Det skjer etter at VG på søndag avslørte at det i praksis er fritt frem for overgrepsdømte trenere å fortsette å jobbe med barn og unge i idretten i andre land.

Det kan de fordi politiattester som skal fange opp overgrepsdommer kun viser dommer i landet den er utstedt i.

Idrettens regler nekter overgrepsdømte å trene barn og unge i Norge. Mange europeiske land har samme regelverk.

Avsløringen provoserer kulturministeren:

– Alle vi som har familie er opptatt av at barna våre ikke skal utsettes for groteske ting. At de skal være fri fra slikt. Jeg er opptatt av det som idrettsminister, men også som far. Jeg blir så provosert og rasende forbannet.

Han vil nå gjøre det han kan for å tette smutthullet.

– Vi må snu alle steiner for å minimere dette som et problem, begynner han.

– Jeg skal gå i dialog med justisminister Monica Mæland ved første anledning. Vi må diskutere hvordan vi kan få til et bedre samarbeid innenfor politi og domstoler i ulike land, slik at folk som er dømt i et land ikke bare kan reise til et annet land og fortsette der, sier Raja til VG onsdag.

Kulturministeren tror at det kan være lettere å få til et samarbeid på skandinavisk eller nordisk nivå, enn på EU-nivå.

Det samme smutthullet gjelder ikke bare i idretten, men også for andre grupper som jobber med barn, som for eksempel lærere, barnevernsansatte eller leger.

– Dette er spørsmål som berører mer enn idretten, men når vi ser disse sakene i VG, så kan vi bruke dette som eksempel når vi skal få til et bedre samarbeid på tvers av landegrensene. Det handler om å beskytte barn. Problemstillingen VG har reist gjør at vi må snu steinene som finnes og se hva vi kan klare å få til, sier Raja.

Venstre-nestlederen benytter også anledningen til å rose ofrene som har stått frem med sine historier.

– Jeg vil gi stor honnør til de unge voksne som har stått frem med historiene sine i VG. Det er uhyre krevende for dem å gi dette et ansikt. Historien til Susanne, som ble utstøtt av lokalsamfunnet: Det er helt forferdelig. Man blir så dypt berørt av den historien. Det viser at det finnes mennesker og skjebner bak all statistikk og tall.

SAMME LAG: Både idrettspresident Berit Kjøll og Abid Raja, her fra et pressetreff i september. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Etter helgens avsløring har også idrettspresident Berit Kjøll uttalt seg til VG.

Hun inviterte da Raja til å løfte denne problemstillingen i Europarådet. Raja er ikke sikker på om Europarådet er den rette arenaen, men har likevel plukket opp invitasjonen fra Kjøll.

Kjøll sier også at Norges idrettsforbund vil forsøke å alliere seg med de andre nordiske landene.

– På vårt neste nordiske møte vil vi også adressere tilsvarende initiativ og hvor vi henstiller de andre landene om å løfte denne problemstillingen tilsvarende med sine respektive lands myndigheter. Hvis vi har en felles nordisk stemme inn mot Europarådet vil dette også styrke muligheten for gjennomslag, sier Kjøll.

Søndagens VG-avsløring har også vekket oppsikt i Danmark. I etterkant har Danmarks kulturminister Joy Mogensen invitert Redd Barna, Danmarks Idrætsforbund og DGI (annen idrettsorganisasjon, journ. anm.) til møter for å diskutere saken.

VG har kunnet dokumentere at det er over 200 ofre i overgrepssaker i idretten der det er felt dom siden 2005. Se alle sakene her: