Skal diskutere felles RBK-fremtid på Lade: Kan gi store inntekter