Mannen som solgte huset og forlot kona i ett år for å seile

foto