RBK-børsen: Forvandling i pausen ga uttelling på børsen

foto