Det blir bestemt av det ekstraordinære idrettstinget på Gardermoen søndag.

Der vedtar toppene i Norge hvordan høydehus skal brukes - etter at forbudet mot høydehus ble opphevet i vår.

Samtidig kommer det fram at det ikke finnes noen sanksjonsmuligheter mot dem som ikke bruker høydehus i tråd med de retningslinjene som idrettstinget søndag vedtar.

– De som vil bruke simulert høyde, skal rådføre seg med eksperter i Olympiatoppen. Det skal bare brukes av utøvere som er på svært høyt internasjonalt nivå over tid. Og bruken skal registreres hos særforbundet - og viderebringes til Antidoping Norge, sier visepresident Vibecke Sørensen på søndagens ting.

Om grunnen til at bruken av høydehus skal meldes til Antidoping Norge, sier Sørensen, som selv er lege:

– Fordi bruk av høydehus kan maskere andre ulovlige metoder, og fordi det kan gi endret blodprofil hos utøveren.

Antidoping-guruen Rune Andersen uttalte i vår at «bruk av høydehus kan faktisk manipulere et blodpass».

– Med andre ord sikrer vi en forsvarlig bruk av simulert høyde, sier Sørensen. Hun tror at bruk av høydehus blir aktuelt for svært få norske utøvere.

Poenget med høydehus er å simulere lavere trykk, som om utøveren er i høyden. Ved å oppholde seg i et slikt rom over lengre tid, begynner kroppen å produsere flere røde blodlegemer. Det bedrer kroppens evne til å transportere oksygen, og effekten kan tas ut i konkurranser ved at det maksimale oksygenopptaket øker.

Idrettstinget er enige om at det i retningslinjene skal brukes ordet «skal», men Sørensen innrømmer over VG at det ikke er noen muligheter til å straffe dem som bryter de retningslinjene som blir vedtatt søndag.

– Vi har absolutt ingen sanksjonsmuligheter mot en retningslinje, men vi oppfordrer alle til å følge retningslinjene for å sikre en trygg bruk og hindre misbruk av simulert høyde, sier Vibecke Sørensen.

Hun understreker at det heller ikke tidligere - da høydehus var forbudt i Norge - var noen sanksjonsmulighet:

– Forbudet mot høydehus var ikke i idrettens lover - det var bare et vedtak fra et idrettsting. Derfor var det ingen muligheter for sanksjon.

– Hvorfor?

– Fordi bruk av simulert høyde var lov i henhold til WADA-koden, bare et vedtak fra idrettstinget.

– Frykter dere at langrennsforeldre nå kommer til å bygge høyderom til sine barn?

– Det er ikke tilrådelig å bruke simulert høyde hos barn. Heldigvis er det også få foreldre som tar barna med i høyden for å trene der. Det er ingen god idé å bruke simulert høyde til barn, tvert imot!

Tidligere toppløper Astrid Uhrenholdt Jacobsen sitter selv i tingsalen søndag. Hun sier til VG:

– Det er veldig tydelig råd om at simulert høyde ikke skal brukes til barn.

– Men kan det bli et problem?

– Husk at forbudet mot simulert høyde har vært en særnorsk. Det har ikke vært noe problem i våre naboland der det har vært lov. Jeg tror bruken av simulert høyde blir forbeholdt noen veldig få i Norge.

– Jeg tror anbefalingene som blir vedtatt nå, er mer enn tydelig nok. De som vil prøve seg ukontrollert på simulert høyde, tror jeg ikke får noe ut av det. Det vil bare skade.