Atle Sønsteli Johansen i LO-advokatene, som representerer Bråthen, omtaler det hele som å kaste et brannteppe på en brennende frityrgryte: Utvalget skal bare slukke branner, mener han.

– Forventningene til utvalgets arbeid er ikke høye, sier Johansen til VG.

Klimaet mellom hoppsjef Clas Brede Bråthen og ledelsen i Norges Skiforbund hadde vært iskald i lang tid da saken eksploderte i media i fjor sommer.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste ville kvitte seg med mannen som hadde vært sportssjef i snart 17 år. Men Bråthen hadde hoppere, trenere og sponsorer på sin side.

Han fikk ikke sparken, men ble i stedet landslagssjef i hopp. Saken kostet Norges Skiforbund tre millioner kroner.

I høst satte skiforbundet ned et utvalg som skulle se på håndteringen av konflikten. Det ledes av førstestatsadvokat Katharina Rise, og skal legge frem resultatet av arbeidet sitt om kort tid.

– Bråthen har aldri blitt invitert til å ha synspunkter om hvem som skal sitte i utvalget, og har heller ikke fått tilbud om å gi innspill til utvalgets mandat. Det er ikke opplyst hvem utvalget har snakket med eller hva som er sagt. Vi aner ikke hva slags dokumenter de sitter på, eller hva de eventuelt måtte mangle. Vi har ikke engang fått et referat fra vårt eget møte med utvalget, sier Bråthen-advokat Atle Sønsteli Johansen

Han fortsetter:

– Noen forklaring på at Skiforbundet har sett det som nødvendig å leie inn en profesjonell PR rådgiver og politisk taleskriver for å bistå utvalget i arbeidet har vi heller ikke fått. Alt dette viser med tydelighet at utvalget, og prosessen i utvalget, er designet av og for Skiforbundet.

SKI-TOPP: President Erik Røste. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Skipresident Erik Røste stusser på Bråthen-advokatens utspill:

– Jeg synes det er merkelig at Atle Sønsteli Johansen har et så voldsomt behov for å kritisere og forhåndsdømme arbeidet til utvalget, før han kjenner innholdet i rapporten. Fakta og vurderinger knyttet til det som har skjedd, bør jo også han og Bråthen være positive til, sier Røste.

Han avviser at det er satt ned et granskningsutvalg, men kaller det hele for en intern evaluering.

Utvalgsleder Katharina Rise håper partene vil lese rapporten som er klar om få uker før noen konkluderer:

– Det fremgår av informasjonen som er publisert om utvalgets mandat på skiforbundets nettside at utvalget har stått fritt til å innhente opplysninger fra en så lang tidsperiode som utvalget har funnet relevant. Utvalget har selv valgt hvem vi har ønsket å intervjue. Vi har i den forbindelse intervjuet mange sentrale personer innen skiidretten i Norge, foreløpig mer enn 70 personer, sier hun.

Rise understreker at det er hun selv, og ikke skistyret, som valgte ut Karl Arthur Giverholt til å bistå utvalget.

VG vet at granskningsutvalget har hatt lange samtaler med flere sentrale parter i «Bråthen-saken», deriblant Bråthen selv, sentrale medlemmer i hoppkomiteen og ledere i Norges Skiforbund.

UTVALGSLEDER: Katharina Rise ledet også det såkalte astmautvalget, den gang i regi av langrennskomiteen i Norges Skiforbund. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

I mandatet til utvalget skiforbundet har satt ned, så heter det at det er perioden fra juni 2021 og frem mot høsten samme år som skal granskes.

Det reagerer Bråthen-siden kraftig på: De mener konflikten starter lenge før sommeren 2021.

– Når skiforbundet har satt starttidspunktet til juni 2021, så slipper de å forholde seg til oppspillet til hele saken, som var en skriftlig advarsel Clas Brede Bråthen fikk i desember 2020, sier Johansen.

– Utvalget står også fritt til å gå lengre tilbake i tid enn juni i fjor, hvis det føler behov for det, kontrer skipresident Erik Røste.

Ifølge Sønsteli Johansen er det også uklart om utvalget vil vurdere det som ifølge ham er et av sakens hovedspørsmål: Striden om hvorvidt hoppkomiteen har mandat til å ansette sportssjef selv, eller om generalsekretær og skipresident har noe de skulle ha sagt.

STØTTET BRÅTHEN: Landslagstrener Alexander Stöckl (t.v.) truet med å slutte dersom Clas Brede Bråthen forsvant t av dørene hos Norges Skiforbund. Foto: Terje Pedersen / NTB

For i fjor sommer ville hoppkomiteen på ett tidspunkt forlenge kontrakten med Clas Brede Bråthen. Generalsekretær Ingvild Bretten Berg bidro imidlertid til å stanse en ny avtale.

Ifølge Bråthen-siden hadde hun ikke mandat til det. De mener hoppkomiteen alene kan ansette sportssjefer i henhold til skiforbundets regelverk.

– Hvorfor er det så viktig for dere å få vite hvem utvalget har pratet med?

– Det er grunnleggende i enhver prosess at alle parter får vite slikt før konklusjonen faller. Det er den eneste muligheten man har til å korrigere eventuell feilinformasjon. Ingen må forveksle dette utvalget med en domstollignende prosess - i domstolene er det full åpenhet og begge parter har rett til innsyn i bevis og andre forhold av betydning for saken, sier Bråthens advokat.

– At dette utvalget vil etterlate flere spørsmål enn svar, det fremstår som ganske sikkert, fortsetter han.

Skipresidenten mener at hans eget styre hadde en tett dialog med kretslederne når medlemmene i utvalget og mandatet skulle meisles ut:

– Evalueringen dreier seg først og fremst om saksbehandlingen og interne prosesser med tanke på lærings- og forbedringsarbeid. Kretsene er også representert i utvalget, sier Erik Røste.