Uhrenholdt Jacobsen: – Utdanning er ikke eneste vei for å rigge deg for livet etter karrieren

foto