For Norges beste ble kjøkkenet det nye treningssenteret

foto