NFF-kretsene i Rogaland og Hordaland har allerede sendt ut brev, og NFF Akershus opplyser til VG at de har planer om å gjøre det samme.

Ola Barkved, styreleder i Sunde IL fra Stavanger, føler at henstillingen om å avvente avgjørelsen er et overtramp – mens andre VG har snakket med, synes det er helt greit.

På sitt ordinære ting i mars bestemte Norges Fotballforbund at avgjørelsen om Norge skal boikotte VM i Qatar i 2022 skal avgjøres på et ekstraordinært ting, som skal holdes den 20. juni.

Det er også satt ned et utvalg, under ledelse av Sven Mollekleiv, som skal utrede konsekvensene av deltagelse eller boikott av verdensmesterskapet.

Kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund sier at NFF sentralt ikke har noe å gjøre med dette.

– Kretsene er selvstendige juridiske enheter og velger sine egne styrer. Initiativet står kretslederne for og må derfor svare på selv, melder Anderssen.

I brevet fra NFF Rogaland heter det at «det som er viktig før dere tar en avgjørelse i klubb er å sette seg inn i utvalget sin rapport». Det heter videre at «vi i krets og dere i klubb trenger fakta på bordet før vi kan ta en beslutning».

Ola Barkved i Sunde IL misliker at brevet som er sendt til klubbene.

– Hva tror du motivasjonen var for å sende dette brevet?

– Jeg tror det er for å ha mest mulig kontroll på det som skjer og på hva folk skal stemme. Jeg har lest masse papirer som sendes ut til fotballen, men det er sjelden det står så uttrykkelig klart. Jeg følte det som et overtramp, og følte meg i ferd med å bli manipulert. Og det misliker jeg sterkt, sier styrelederen.

Erik Løland i NFF Rogaland bekrefter at dette er noe de har sendt ut på eget initiativ.

– Vi har sendt ut en mail der vi råder klubbene til å se på rapportene som kommer, både om Qatar-saken og 2. divisjon kvinner. Det er greit at klubbene setter seg inn i sakene før de bestemmer seg.

Det er også sendt ut lignende skriv i Hordaland og Buskerud.

I innlegg på supportersidene til Bataljonen og GodsetUnionen, som støtter henholdsvis Brann og Strømsgodset, reageres det spesielt på flere spørsmålsformuleringer fra kretsen:

  • Har vi nok informasjon til å fastslå at boikott er det beste virkemiddelet for å forbedre menneske- og arbeidstakerrettighetene i Qatar?

  • Vet vi hva en boikott av VM vil ha å si for norsk fotballs framtidige politikk, må for vi eksempel nekte våre klubber og landslag å spille kamper mot lag fra nasjoner som bryter menneskerettigheter?

  • Vet vi hvilke sportslige og økonomiske konsekvenser en boikott vil ha for norsk fotball?

  • Er vi klar over hvilke konsekvenser en boikott vil ha for andre norske idretter og deres deltagelse rundt om i verden?

– Hva er det dere reagerer på?

– Mest av alt spørsmålene som blir stilt, som vi mener har en veldig klar slagside og vi oppfatter som et partsinnlegg mot boikott, svarer Erlend Vågane, leder i Bataljonen.

– De skaper frykt og bekymring for hvilke konsekvenser en boikott kan bety for fotballforbundet og breddeklubbene.

Han mener spørsmålene ikke skaper grunnlag for å ta en god beslutning.

– De kortsiktige konsekvensene rundt sport og økonomi bør være underordnet når det gjelder menneskerettigheter og tapte liv, sier Vågane.

Supporterne har formulert fire spørsmål de mener er viktigere som et motsvar til NFF-kretsenes spørsmål:

  • Hvor går grensen for hva slags menneskerettighetsbrudd fotballen kan tolerere i vårt navn før vi sier at nok er nok?

  • Hvordan skal vi kunne sette makt bak kravene om en mer rettferdig og human fotball om vi ikke er villigere til å bruke boikott som virkemiddel når ti år med dialog ikke har ført til konkrete endringer?

  • Om vi velger å delta i Qatar-VM, hva slags konsekvenser får det for menneskerettighetene og arbeidsvilkårene for arbeiderne rundt andre fremtidige mesterskap?

  • Hva vil barna våre si om oss, hvis vi stille aksepterer at det spilles fotball i et land som har ofret mange menneskeliv ene og alene for at vi skal få spille der?

Kristian Jæger er nestleder i NFF Hordalands kretsstyre og leder i Fana IL. Han svarer dette på spørsmål om skrivet:

– Fotballtinget vedtok å sette ned en komité for å dybdebelyse saken. Den skal legge frem sin rapport 15. mai. Uansett hvilken retning den konkluderer er min mening at det er verdt å vente disse ti dagene på å få lest den før vi klubber konkluderer.

– Du er ikke enig med dem som mener at det er «manipulering»?

– Ingen manipulering, kun et råd om å vente på det som klubbene ba om på tinget. Ingen av oss kjenner forholdene, så tror alle er tjent med å nå få lest seg opp, og ikke forhaste seg med konklusjon på ja eller nei.

– Hva har du gjort?

– Jeg er klubbleder og har bedt styret mitt om å ta denne avgjørelsen etter at rapporten er lest.

Gro Langdalen, styreleder i NFF Akershus, sier at også de vil sende ut et brev til klubbene og klubblederne sine:

– Grunnen til det er at vi ønsker at klubbene skal ta en beslutning med bakgrunn i rapporten og fakta i saken og ikke ta en avgjørelse før dette arbeidet er ferdig og de har fått denne informasjonen.

Hun opplyser at initiativet er tatt av kretsledere i fellesskap.

Langdalen sitter selv i Mollekleiv-utvalget.

Rettelse: De fire spørsmålene fra supporterne ble i en tidligere versjon av saken hevdet å stamme fra NFF. Dette skjedde ved en forveksling og ble endret 22.10, 5. mai 2021.