— Vi trenger hjelp. Her og nå, innser Marit Brox. Bare 13 dager før årsmøtet den 24. mars, der tre av fem i styret kommer til å forlate sine poster, må Tertnes’ daglige leder erkjenne at den økonomiske situasjonen er prekær.

— Får vi ikke tak i nok penger til å presentere en positiv egenkapital når regnskapet endelig skal gjøres opp, venter trolig poengtrekk neste sesong. Det er for så vidt til å leve med. Men vi kan også ende opp med en situasjon der vi må revurdere satsingsnivået vårt dersom vi ikke kommer over den økonomiske kneiken, tenker klubbildssjelen.

Feilvurderte sponsorer

Brox forklarer de dyperøde tallene med inntektsføring av sponsormidler som aldri kom.

— Klubben hadde på gang to avtaler det var god grunn til å tro ville bli realisert. Verdt over en halv million kroner. Så ble det ikke noe av de avtalene. En åpenbar feilvurdering fra klubbens side.

Tertnes' daglige leder ønsker i samme vendingen å påpeke at driften i seg selv har gått i null.

— Vi har strammet inn der det har vært mulig å stramme inn. Og enda litt til.

Tertnes Elite hadde som mål å øke omsetningen fra fire millioner kroner i 2013 til 4,3 millioner i 2014. I stedet har altså pilen pekt i motsatt retning. Fjoråret ga en omsetning på snaut 3,6 millioner kroner.

Årsresultatet på minus 360.000 kroner fører til at klubben nå er pengelens – og med negativ egenkapital i størrelsesorden 200.000 kroner.

Styreleder Grete Knudsen har ingen problemer med å innrømme at det har vært tungt å styre Tertnes-skuten. Fordi det aller, aller meste har dreiet seg om en økonomi som ikke har bedret seg. Om snaue to uker trer hun til side, etter tre år i sjefsstolen.

- Fordi du er frustrert?

— Nei, det er ikke derfor jeg går. Jeg har så mye annet å forholde meg til i hverdagen, og ønsker avløsning. Det hele er udramatisk, bedyrer Knudsen.

Tålmodige kreditorer

Ut av Tertnes-styret går også kontinuitetsbærerne Leif Erik Koehler og Bente Torstad.

— Vi får rett og slett ikke til det med å styrke økonomien. Og siden jeg er en person som ikke klarer å legge ting fra meg, har jeg måttet ta et valg. Etter mange år kjenner jeg behovet for avløsning, kommenterer Torstad. Hun har jobbet tett inn mot både administrasjon og sport, og fullroses av Marit Brox.

— Vi mister en stor ressurs i Bente. Jeg håper hun vil være med litt innimellom, selv om hun forlater styret.

Torstad legger heller ikke skjul på at klubben fremdeles sliter med gammel gjeld. Og hun beskriver kreditorene som «svært tålmodige». Nå håper hun på akutt hjelp. Som gave eller ved å få innvilget et såkalt «ansvarlig lån» - nok til å dekke inn den negative egenkapitalen. For skjer ikke det, venter også reaksjoner fra Norges Håndballforbund.

- Hva med lønn til spillere og administrasjon?

— De forpliktelsene har vi overholdt. Vi er fattige, men setter tæring etter næring.

48-åringen fra Tertnes har, samtidig som hun setter ord på det bortimot håpløse, behov for å melde følgende:

— Det er viktig å ikke fremstille dette her som en tragedie. Jeg opplever en positiv gruppe, herlige spillere. Og vi blir stadig bedre på kommunikasjon og det å dra i samme retning. La nå det óg være sagt.

År | Omsetning | Resultat | Egenkapital

2010 | 5.962.000 | 40.000 | 564.000

2011 | 5.596.000 | 8.800 | 572.000

2012 | 5.262.000 | - 329.000 | 242.000

2013 | 4.060.000 | - 91.000 | 151.000

2014 | 3.550.000 | - 360.000 | - 200.000