Det skjer etter at kretsen tok en U-sving på oppløpet, og unnlot å fremme mistillitsforslag mot Erik Røste.

– Vi er fornøyd med løsningen og mener at 90 prosent nå er på plass. Men vi mangler den siste lille biten som sier at en ny ledelse må komme inn og ta tak, sier leder for langrennskomiteen i Akershus, Dag Helland-Hansen.

Han møter VG på en kafé på Skøyen i Oslo. I denne saken forteller skilederen om kretsens rolle før Clas Brede Bråthen ble sikret fire nye år som hoppsjef i skiforbundet. Samt hvorfor han mener ski-Norge fortjener en ny og midlertidig generalsekretær.

– Ledelsen i Norges Skiforbund kan ikke dytte skisporten, og hopp spesielt, helt ut på kanten og deretter kaste ut en livbøye i siste liten. Man skal rett og slett ikke ta en slik risiko som leder, mener han.

– Hva skulle Ingvild Bretten Berg gjort som generalsekretær?

– Dersom du skal si opp noen, så må du være sikker på at det er grunnlag for det. Du kan ikke finne på grunnlaget i etterkant. Dernest må du forstå hvem han er og sikre at det er støtte for å si ham opp. Det var det jo ikke her, sier Helland-Hansen.

VG har forelagt Helland-Hansens utspill for Bretten Berg og Røste. Sistnevnte svarer på vegne av Skiforbundet. Erik Røste understreker at idrettsdemokratiet åpner for at tillitsvalgte kan komme med innspill og kritikk:

– Men det er ikke slik at en tillitsvalgt i et kretsstyre beslutter hvem som skal være generalsekretær på fast eller midlertidig basis. Det er det skistyret som bestemmer. Det er heller ikke slik at en tillitsvalgt i langrenn bestemmer hvem som skal være sportssjef i hopp. I komplekse og vanskelige saker som den vi akkurat har vært gjennom, er det ekstra viktig å være tydelig og ryddig på roller og ansvar, sier skipresidenten.

Mener ledelsen mangler tillit

Dag Helland-Hansen mener Bråthen-saken er dårlig håndtert av både generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste.

Men Røste fredes inntil en lovet evaluering har konkludert - en gang før forbundstinget om et halvår.

– Ledelsen malte seg fullstendig inn i et hjørne som de ikke kom ut av. Det jo trist, men man må nesten ta konsekvensen av egne handlinger, sier langrennslederen fra Akershus.

LANGRENNSLEDER: Dag Helland-Hansen, her i møte med VG, sitter også i styret i Akershus Skikrets. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Helland-Hansen peker på hvordan norsk skisport har gode kontakter i næringslivet, og spesielt Equinor-systemet. Han mener dette nettverket må brukes til å finne en «kaospilot», som kan gå inn og rydde opp i Norges Skiforbund.

Helland-Hansen vil ikke si at Bretten Berg må ut. Men han sier at en ny, midlertidig generalsekretær må inn.

– Dagens ledelse har ikke tillit ute på grasrota. Folk ringer meg og sier de er flaue og ikke vil være trenere eller ta andre tillitsverv lenger. Ingvild Bretten Berg satt stillingen sin på at Bråthen ikke skulle fortsette. Erik Røste har sagt det samme til meg, at han heller går av enn å ansette Clas Brede Bråthen. De er opptatt av arbeidsmiljøet på Ullevaal, og det har jeg stor respekt for. Men respekten visner når man ikke følger opp det man sier.

– Hva leser du ut av det?

– At han (Røste) har en ryggrad som vaier i vinden.

Erik Røste er forelagt dette utspillet, men har ikke kommentert det i sitt tilsvar til VG.

Utarbeidet analyse

Clas Brede Bråthen-saken eksploderte i norsk media etter sommeren, men har - som VG har fortalt - ulmet i det skjulte i flere år.

I forrige uke kom omsider løsningen - etter trussel om mistillitsforslag mot styret til Erik Røste, blant annet fra Buskerud Skikrets.

Mange hadde da blikket vendt mot Akershus Skikrets, som var først på banen med en kritisk stemme.

Allerede søndag 17. oktober ble det snakket om muligheten for at Akershus ville velte Røstes styre. Men i tolvte time valgte kretsen i stedet en gyllen middelvei.

Det skjedde etter at langrennslederen fra Akershus, Dag Helland-Hansen, samlet en gruppe næringslivsledere med spesiell kompetanse på juss, HR, kommunikasjon og strategiarbeid.

Sammen utarbeidet de en konsekvensanalyse for å danne en god virkelighetsforståelse. VG kan i dag vise frem denne analysen.

Deretter formulerte Akershus Skikrets sitt eget løsningsforslag:

I forslaget ble det blant annet foreslått at Bråthen fortsetter som hoppsjef, og at han dropper søksmålet mot skiforbundet i jakten på en fast stilling.

I forslaget heter det også at «Ny generalsekretær må på plass så snart som mulig for å ta tak i de vanskelige organisasjonsutfordringene».

Akershus-leder Dag Helland-Hansen deltok i NRKs Dagsnytt 18 forrige mandag. På dette tidspunktet gjensto det fortsatt noen dager før saken skulle finne sin løsning.

Dagen etter, på tirsdag, var han i Amsterdam, der han gjennom sitt sivile arbeid møtte toppledelsen i et av verdens største oljeselskap. Telefonen pep ifølge Helland-Hansen konstant som følge av debatten kvelden før.

En av dem som tok kontakt, ba langrennslederen om å kontakte Stine Korsen i Hoppkomiteen.

– Stine hadde fått et mandat til å lede saken på vegne av hoppkomiteen, og jeg snakket med henne flere ganger fra forskjellige flyplasser på tirsdag kveld, sier Dag Helland-Hansen til VG i dag.

Hemmelig møte ga løsning

Dagen etter, onsdag, pågikk det hektisk møtevirksomhet i opp mot ti timer for å finne en løsning på den betente konflikten. I møtene deltok kun Clas Brede Bråthen, Erik Røste, Stine Korsen, samt advokater for begge parter.

– Stine ga uttrykk for at vi burde holde igjen mistillitsforslaget fra Akershus. Buskerud hadde allerede meldt sin mistillit, og vi ble raskt enige om å moderere oss. Det var en frykt for at vi kunne velte en mulig løsning ved å være for konfronterende på oppløpssiden, sier Helland-Hansen i dag.

Onsdag kveld ble Bråthen, Korsen og Røste enige: Hoppsjefen fortsetter i en tilnærmet identisk rolle, men strippes for enkelte administrative oppgaver. Torsdag, i 13-tiden, kunne VG melde om en endelig løsning etter at skistyret hadde diskutert betaling av LOs advokatutgifter.

Og klokken 14 holdt Bråthen og Røste pressekonferanse.

Erik Røste poengterer i dag at skiforbundet er en stor og kompleks organisasjon, med ulike grener.

– Derfor er det helt avgjørende at alle med tilknytning til organisasjonen har en forståelse for helheten. Denne saken løste seg da partene ble enige om at Clas Brede skulle tiltre en nyopprettet stilling som landslagssjef og at sportssjefsstillingen, lederen i hopp, skal lyses ut. I denne prosessen hadde ingen i krets eller andre noen aktiv eller avgjørende rolle, understreker han.

Stine Korsen ble nevnt med navn og takket spesielt av advokaten til Clas Brede Bråthen da løsningen ble offentliggjort.

– Hoppkomiteen har underveis i denne prosessen hatt dialog med alle skikretsene, inkludert Akershus. Vi har lyttet til alle innspill vi har fått og forsøkt å holde kretsene orientert i forhold til saken. Det er imidlertid viktig å understreke at det i forløpet og underveis i forhandlingene utelukkende var hoppkomiteen, Røste og Bråthen som var involvert basert på et løsningsforslag vi hadde jobbet med over lang tid, sier Korsen til VG i dag.

Hun understreker at det er kretsene som kan fremme mistillit mot skistyret, og at hoppkomiteen ikke har noen rolle i en slik prosess.

Til stede på pressekonferansen var også generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

– Nå trenger man en ny generalsekretær uten bagasje, som kan rydde opp i en kortere periode, mener Dag Helland-Hansen.

Gir råd

Etter det VG forstår vil Ståle Villumstad om kort tid presenteres som ny, midlertidig sportssjef på hopplandslaget. Generalsekretæren i skiforbundet har vært klar på at stillingen på sikt skal lyses ut.

– Mitt råd er klart: Ansett Ståle Villumstad i den rollen. Ellers så blir det bråk igjen. Tiden er inne for ta steget ned fra sin arrogante hest og være ydmyk. Man må si at «Vi som ledelse har gjort mye feil, vi svelger den kamelen og tar imot Ståle». Ellers er de i gang igjen, og da er mistillitsforslag en umiddelbar konsekvens, advarer Dag Helland-Hansen.

Akershus Skikrets har vært i dialog med skipresident Erik Røste. Kretsen har sendt inn følgende forventninger den valgte ledelsen i Skiforbundet:

– Rådet mitt til Erik Røste og resten av styret hans er: Lever på dette! oppfordrer Helland-Hansen.