Detaljene som hjelper Haaland: Tar isbad og bruker spesialbriller for å få sove bedre