Lokalfotballrunden: Perlescoringer, sliteseier og ny walkover