Tertnes hadde tirsdag formiddag fått over 150.000 kroner inn på konto fra enkeltpersoner og bedrifter. Nå tror klubbens daglige leder på ny eliteserielisens – uten anmerkning.

Slik så det ikke ut for bare fem dager siden. Da rådet fortvilelse og frykt for straffereaksjoner fra Norges Håndballforbund. 200.000 kroner i negativ egenkapital ville høyst sannsynlig gitt poengtrekk inn mot neste sesong. Og trolig også forbud mot å signere nye spillere på proffkontrakter – slik avtalene er for alle i dagens Tertnes-stall.

— Pr. i dag mangler vi et sted mellom 40.000 og 50.000 kroner for å bikke egenkapitalen over på plussiden. De pengene tror jeg er på plass innen årsmøtet om en uke, sier Marit Brox. Tertnes’ daglige leder har en løpende dialog med klubbens revisor, og hevder at det resterende pengebeløpet ikke trenger å være inne på konto før samme dag som årsmøtet avholdes.

— Målet nå er helt klart å unngå poengtrekk. Og eventuelle andre sanksjoner. Responsen har jo vært enorm, stråler Brox angående kronerullingen på Facebook de siste fem dagene. Der har rundt 220 enkeltpersoner gitt sine bidrag til den kriserammede klubben – én privatperson med hele 20.000 kroner inn på Åsane-klubbens konto.

Brox vil ikke si noe om 2015-budsjettet før årsmøtet tirsdag 24. mars – om klubben skal krympe omsetningen ytterligere fra de rundt 3,6 millionene man opererte med i fjor. I februar hyret de blåkledde inn Bernt Brosing som markedsansvarlig på provisjon. Det skal på sikt gi klubben flere sponsorer, og et tryggere økonomisk fundament å stå på. Om alt går etter planen.

— Hva med kreditorer som tålmodig venter på pengene dere skylder dem?

— Vi jobber for at alle har fått det de har utestående innen sesongen 2016/17 starter.

Ville trolig blitt straffet

Uten nødhjelpen Tertnes har mottatt de siste dagene, ville kommende sesong trolig startet med minuspoeng for Tore Johannessen og hans spillere. Norges Håndballforbund har ved flere anledninger straffet klubber med poengtrekk dersom økonomien har vært kjørt over ende. Foran sesongen 2013/14 ble hele seks av 24 eliteserielag på herre- og damesiden gitt lisens med skjerpet overvåking.

— Med en slik lisenstildeling mister lagene retten til å tegne profesjonelle kontrakter, forteller NHFs organisasjonssjef Per Eirik Magnussen. Han graderer reaksjonene fra forbundet slik:

— Den mildeste reaksjonen er såkalt «pålagt rapportering». Hakket mer alvorlig er innskrenking av handlefrihet, som det å miste muligheten til å skrive profesjonelle kontrakter med nye spillere. Så har vi poengstraff – maks fire poeng. Før den siste og hardeste sanksjonen slår inn.

- Og det er?

— Nedrykk minimum én divisjon. Forutsetningen for en slik straff er at klubben har en negativ egenkapital som overstiger 50 prosent av omsetningen. En slik reaksjon har vi for øvrig aldri benyttet oss av, poengterer Magnussen.