• Øystein Konradsen sitter i aksjonskomitéen som arbeider for at idretten i den nye storkommunen skal få beholde organiseringen slik den var inntil årsskiftet. FOTO: Arkiv: Åge Harald Drangsholt

Ber alle klubber i Kristiansand protestere mot ny organisering av idretten

Idretten i Kristiansand nekter å godta forslaget til ny organisering, og frykter for vilkårene i ny storkommune. Nå vil de engasjere klubbene.