Adrian (25) berget TUIL-poeng med kjemperedning. Senere på kvelden ble poenget ekstra verdifullt