Sjekk jubelen: Her skriver Oskar (22) trøndersk historie