Fredag ble det kjent at den Kjell Inge Røkke-initierte Stiftelsen VI har brutt med Olympiatoppen og Idrettsforbundet i protest mot at paralympiske enkeltutøvere ikke har fått noe av Abid Rajas Tokyo-midler.

– Vi skrev veldig klart at disse midlene skulle gå både til OL og Paralympics, sier kulturministeren til VG.

Para-håpene fikk ikke en eneste krone av det som ble delt ut til enkeltutøvere, kommer det fram av en pressemelding fra NIF den 27. januar. Den avgjørelsen har fått det til å koke blant parautøverne og Røkkes stiftelse. I en pressemelding fredag innrømmet Olympiatoppen at de har gjort en tabbe.

– Vi hadde opprinnelig meddelt til idretten at de hadde frist til 1. april om å rapportere hvordan pengene har blitt brukt. Nå har jeg bedt om å få en slik rapport snarest, sier Abid Raja til VG.

Han sier at pengene ble gitt for at både olympiske og paralympiske (det vil si funksjonsnedsatte) utøvere skulle kunne forberede seg det ekstra året til lekene i Tokyo.

– Jeg er veldig overrasket om parautøvere ikke har fått noen av disse pengene, sier Raja.

Argumentasjonen fra Olympiatoppen for at parautøverne ikke fikk penger, var at de er bedre økonomisk stilt, fordi de får stipendier fra Røkkes Stiftelsen VI.

Daglig leder i Stiftelsen VI, Knut Nystad, sa fredag til VG at «dette er ikke forenelig med verdisynet til hverken Stiftelsen VI eller de som finansierer oss».

Pengene det er strid om, kommer altså fra Kulturdepartementet. Abid Raja igjen:

– Jeg er både idretts- og likestillingsminister. Likestilling handler ikke bare om kjønn, men vi vil ha likestilling også for funksjonsnedsatte. Jeg vil vite om pengene har kommet parautøvere til nytte eller ikke.

– Vi kan ikke ha forskjellsbehandling mellom Birgit Skarstein og en funksjonsfrisk. Vi har ikke gitt disse midlene for at de ikke også skal komme parautøvere til gode. Jeg er overrasket om pengene ikke er tildelt i tråd med tildelingen, sier Abid Raja – og mener at regjeringen i sitt brev til idretten den 18. desember var klare på dette.

– Hva tenker du om Stiftelsen VI?

– Jeg kjenner ikke så godt til dem, men jeg har hørt mye positivt. Jeg håper at idretten gjør alt for å gjenopprette kontakten og forholdet til Stiftelsen VI.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø sa i en pressemelding fredag:

– Norges idrettsforbund har de siste dagene hatt konstruktive samtaler med VI-stiftelsen hvor det er gitt en grundig redegjørelse for hvilke kriterier som ble lagt til grunn for fordelingen av midlene fra KUD i desember 2020, og som skulle dekke merkostnader som følge av utsettelsen av OL/PL i Tokyo 2020. NIF beklager dersom tildelingskriteriene kan oppfattes som en nedprioritering av parautøvere i vår organisasjon, det er overhodet ikke intensjonen ved tildelingen.

Øvrebø erkjente at de paralympiske utøverne også burde ha blitt tilgodesett med penger. Han opplyste at dette skal ordnes opp i – og at støtten nå skal gjøres uavhengig av de pengene som parautøverne får fra Stiftelsen VI.

I styret i Stiftelsen VI sitter blant andre Røkke selv, prinsesse Märtha Louise, Birgit Skarstein, Marit Bjørgen, Aksel Lund Svindal og Aker-sjefen Øivind Eriksen.