Den tidligere landslagsbacken med 49 A-kamper for Norge deltok likevel ikke på boikott-linjen da det såkalte Qatar-utvalget presenterte sin rapport for fotballpresident Terje Svendsen tirsdag.

Høgli har – sammen med utvalgsmedlem Kjersti Løken Stavrum – i stedet oppfordret til å følge med på og rapportere strategisk om hvordan fremmedarbeiderne behandles helt frem til avspark i Qatar-VM i november neste år.

Det er de samme arbeiderne, og hvordan de skal få det best mulig, som har gjort at Høgli er blitt et «tja-menneske» i boikottspørsmålet.

– Av dem som kan dette, sier ingen at boikott får noe positive konsekvenser for arbeiderne. Så lenge innstillingen var skarp nok, at kravene som stilles skal rapporteres, har jeg valgt å gjøre det sånn og håper det kan føre til noe, begrunner Høgli overfor VG.

Han deltok selv på pressekonferansen og redegjorde for sitt syn som er blitt noe justert etter 18 utvalgsmøter, omtrent like mange delmøter, og det Høgli anslår har utgjort 100–150 arbeidstimer siden Qatar-utvalget ble nedfelt av Norges Fotballforbund i slutten av mars.

Utvalgets innstilling endte med at bare to av 12 medlemmer mener boikott er riktig, og begge var supporterrepresentantene Ole Kristian Sandvik og Gina Barstad.

– Jeg er egentlig mye enig med det supporterne har sagt. At grensen for hva fotballen skal stå for, er nådd. At jeg velger en litt annen rute enn dem, er på bakgrunn av kunnskapen som ligger der, det forskningen viser, og det anerkjente organisasjoner sier. Skal vi få til en endring for folk flest der nede, må jeg legge fra meg grensesettingen. Det har vært vanskelig, utdyper Tom Høgli.

– Det er mye snakk om konsekvenser ved en boikott, også økonomiske, som kan gå utover din arbeidsgiver Tromsø. Har det hatt betydning for at du har endret deg?

– Jeg har tatt det innover meg, og jeg har også tatt innover meg spillernes ønsker, der et overveldende flertall er imot boikott, ifølge NISOs undersøkelse. Det økonomiske har vi ikke god oversikt over, men det har ikke vært avgjørende for meg.

– Synes du Norges Fotballforbund har vært flinke nok til å gi dere i utvalget svar som dere lurte på?

– De kunne funnet mer ut av det juridiske og den økonomiske biten. De har hatt gode fremlegg, men så har det kommet en del etter det, som at sponsorene likevel sier at de ikke trekker seg. Det er vanskelig å vite, og spesielt det juridiske er nok viktig å finne ut av for en del klubber som nå skal bestemme seg.

– Skulle du ønske flere i utvalget gikk inn for den samme linjen som deg?

– Nei, jeg har vært opptatt av at folk skal velge selv. Da vi gikk inn i dette, var hensikten å finne frem til noe norsk fotball kan jobbe med i fremtiden.

– Håper du det ekstraordinære fotballtinget avholdes digitalt?

– Jeg kan ikke skjønne annet, og jeg tror ikke fotballen skal gå i bresjen for å reise eller ha store ansamlinger. Jeg tror det er fornuftig å holde det digitalt, En regional løsning (flere oppmøtesteder rundt i landet) er ikke det verste forslaget, men at de som vil, kan få være med digitalt, svarer Tom Høgli.