— Det finnes alltid ulike oppfatninger av en sak. At det alene skulle føre til at Per Undheim trekker seg som formann, stiller jeg meg høyst tvilsom til. Per Undheim har hele tiden vært en god venn i Bryne, sier Almqvist til Aftenbladet.

Han mener det er påfallende sent å kontakte ham om saken tre dager etter at den ble kjent, men føler ikke stort behov for å korrigere bildet som kommer fram i mediene.

— Ikke mye av det som har kommet fram i mediene om Bryne det siste året, har vært riktig likevel. Avisene skriver det de ønsker å skrive. Det får bli som det blir.

Bryne-formann Per Bergstad ønsker ikke å kommentere eventuelle konflikter mellom ansatte i Bryne offentlig.

— Vi har mange fruktbare diskusjoner i Bryne, noen ganger med en viss temperatur. Det skulle bare mangler, nøyer han seg med å si. Han understreker samtidig at Reine Almqvist har fått et vidt mandat i jobben med å reforhandle spillerkontrakter.

— Er ikke forhandling med spillerne en jobb for den daglige ledelsen i en klubb, ikke treneren?

— Den daglige ledelsen i Bryne de siste månedene har vært meget spesiell, sier Bergstad.

— Reine følger de retningslinjene han har fått fra styret, men i vurderingen av hvilke spillere vi skal strekke oss for å beholde, lytter vi stor grad til ham. Den nytilsatte lederen, Terje Mellemstrand, reiser for øvrig på ferie i to uker fra lørdag. Han blir således ikke i drift før i august.