De lokale myndighetene ga klubben grønt lys for å sette i verk de nye byggeplanene. Klubben vil fylle ut tomrommet på tribunene mot nordvest og nordøst.

Det vil gjøre at det vil bli plass til ytterligere 7900 seter og 65 millioner kroner i publikumsinntekter per sesong.

Byggearbeidene vil trolig kunne begynne allerede til våren og etter planen vil de være ferdig til 2006-07-sesongen.