RBK hardt straffet: - Jeg er overhodet ikke bekymret