I fjor måtte de avlyse. I år går Stoltzekleiven opp som planlagt.

foto