Ti sentrale personer ferdige i KRS på mindre enn ett år