Full splid om grasrotas forslag – vil si nei til Klæbos klubb