Nye funn om Niemann: Peker ut mistenkelig trekk

foto