Ørjan var en pøbelunge. Som 11-åring skjedde det noe som forandret livet hans.