• Viktig diskusjon: Styreleder i Trøndelag idrettskrets, Tore Rømo (t.v.) og organisasjonssjef ved Trøndelag idrettskrets, Kjell Bjarne Helland, er glade for at lønnsnivået i norsk idrett diskuteres. I en fersk rapport har Riksrevisjonen sett på idrettsforbundets bruk av spillemidler. FOTO: Morten Antonsen

Vil ha strengere kontroll av idrettstoppenes lønn

Jorodd Asphjell foreslår at lønna til idrettspolitikerne fastsettes av Idrettstinget. Det mener to trønderske idrettstopper er en dårlig idé.