En gang i tiden var det like sikkert som å få jobb i staten, hvis du klarte å få det planlagte idrettsanlegget ditt inn i Idrettsplanen i Bergen kommune.

Da fikk du en byggedato og en økonomisk garanti for prosjektet. Den tiden ser ut til å være over.

— Skole, helse og omsorg krever så store investeringer og må prioriteres så høyt, at idretten vil bli satt til side før situasjonen blir helt prekær. Kommunen må sette tæring etter næring. Kjerneoppgavene som eldreomsorg og skole vil spise mer og mer av budsjettene, sier Dag Skansen, gruppeleder for Bergen Høyre og leder av finanskomiteen i bystyret.

Opposisjonsleder Harald Schjelderup deler langt på vei analysen.

— Bergen har et skoleforfall å hente inn igjen. Det betyr at det vil være trange kår når det gjelder å finansiere store idrettsanlegg i årene som kommer. Bergen er i en veldig krevende økonomisk situasjon, og det må vi forholde oss til, sier Schjelderup som er Arbeiderpartiets byrådslederkandidat i Bergen.

Avviser ansvarsfraskrivelse

Det betyr at ADO Arena, svømmeanlegget som kostet over én milliard kroner, kanskje er det siste store idrettsanlegget som er fullfinansiert av det offentlige i Bergen.

— Vi vil se færre kommunalt eide store idrettsanlegg. En modell der det offentlige, idretten og investorer samarbeider, er nok det vi vil se i fremtiden når det gjelder større byggeprosjekter, sier Skansen.

— Idretten må gjøre mer enn å bare komme og spørre kommunen, fortsetter høyrepolitikeren.

Private investorer

Modellen høyrepolitikeren ser for seg er at idrettslag fremover må finne sammen med private investorer når større idrettsanlegg skal finansieres.

Kommunens rolle vil typisk være å tilrettelegge, bygge infrastruktur, gi finansielle garantier og være leietaker i de privatbygde anleggene.

Det siste poenget vil gi viktige inntekter til utbygger, og fortsatt garantere at det vil være gratis/billig å bruke idrettsanlegg for folk.

— Dette er ikke et ønske om privatisere idretten, men å tilpasse oss for å få fart på utbyggingen, i tråd med behovet idretten har.

- Noen vil kanskje kalle dette en fraskrivelse av ansvar fra kommunens side?

— Det er det overhodet ikke. Det eneste vi gjør er å se på hvordan vi kan dekke etterspørselen idretten har. Jeg tror ikke Arbeiderpartiet har mer penger enn oss. Dette er en realitetsorientering, sier Skansen.

Schjelderup i Arbeiderpartiet mener situasjonen Bergen kommune er kommet i må sees i sammenheng med Høyre/Frp-regjeringens politikk som blant annet har inkludert kutt i formuesskatten.

— Skal kommunene ha penger til å bruke på å bygge idrettsanlegg, må vi ha en regjering som er villig til overføre penger til kommunene.

— Billigere med "friskehus" enn sykehus

Det er større anlegg Skansen ser for seg at skal finansieres av private. Mindre anlegg, for eksempel de knyttet til skoler, uten kommersielt potensial skal fortsatt være det offentliges ansvar.

Schjelderup understreker viktigheten av dette.

– Det offentlige må fortsatt ha hovedansvaret for å bygge og drive breddeanlegg for barn og unge. Næringslivet vil ikke være interessert i å bygge slike anlegg uten inntektsmuligheter. Derfor vil det fortsatt være kommunens oppgave, sier Ap-toppen. Men når det gjelder større anlegg, er han positiv til å se på ny finansieringsmuligheter, sier Schjelderup

Daglig leder i Bergen Idrettsråd, Roar Andersen, er ikke overrasket når han hører signalene fra politikerne.

— Vi må ta dette inn over oss, og det stiller krav til oss som idrettsbevegelse om å være åpne for å tenke nytt, sier Andersen. Han peker på at det er viktig at det offentlige legger til rette for at det blir lov til å bygge idrettsanlegg med boliger, butikker og restauranter som gjør det mulig å tjene penger på dem, og minner politikerne på at forebygging er billigere enn reparasjon.

— Vi kan kalle alle idrettshaller og -baner for friskehus. Det er mye billigere med flere friskehus, enn sykehus og sykehuskøer, sier Andersen.

Nye Myrdal idrettspark

I Åsane er man i ferd med å bygge ut Myrdal idrettspark. Planen er denne skal være ferdig ved utgangen av 2018 og skal inneholde flerbrukshall (håndballstørrelse), is- og curlinghall, samt klatre-, turn- og fysakarealer. Her er Trond Mohn kommet på banen som giver, ifølge BA, i tillegg til at andre private investorer er med inne i bildet.

— Prosjektet på Myrdal i Åsane skal vi ha på plass i 2018. Utbyggingen skal skje i samarbeid med lokale aktører og investorer som har hjertet sitt i Åsane, sier Åsane-politikeren Skansen.