Stevningen blir sendt allerede tirsdag morgen, etter at Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ikke ble enige om forståelsen av avtalen under et møte mandag.

Ifølge en pressemelding fra NISO er det særlig punktene om treningskompensasjon for spillere under 23 år og innføring av overgangsperioder partene oppfatter ulikt.

«NISO oppfatter at gjeldende rett og rettstilstand baserer seg på arbeidsmiljøloven. NHO oppfatter på sin side at rettstilstanden er idrettens eget foreningsrettslige regelverk», heter det i pressemeldingen.

NISO vil i samarbeid med LO teste avtalen i Arbeidsretten.

Etter Norges første fotballstreik i juni ble NISO og NHO til slutt enige om en ny tariffavtale, og spørsmålet nå er hvordan denne skal fortolkes.