Slik får Slettebakken flere barn til å være mer aktive

Slettebakken er på bunnen av levekårsstatistikken. Nå gjør de noe med det.