Generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), Kjetil Siem, varsler nå at det blir en ny gjennomgang etter bladet Josimars påstander om fotballagent Jim Solbakken.

– Våre folk ser nå på om det er fremkommet nye opplysninger eller momenter som gjør det riktig eller nødvendig å undersøke noe nærmere, sier Siem til Bergens Tidende.

– Undersøker alle påstander

Jim Solbakken har nøkkelrolle i flere overganger med norske spillere. Foto: NTB Scanpix

Det er jurister som skal se på saken. Magasinet Josimar hevder at Solbakken har brutt regelverket eller opptrådt klanderverdig i forbindelse med flere overganger.Solbakken selv tilbakeviser de sterke anklagene mot ham og har varslet et mulig søksmål.

Kjetil Siem sier at han ikke har lest artikkelen i Josimar, men at han kjenner til innholdet i grove trekk.

– NFF undersøker alle påstander som fremkommer i alle saker, enten det er tips og varslinger eller via media, bøker eller magasiner. Også vår egen president blir underkastet uavhengige undersøkelser når påstander fremsettes, uavhengig av hvor grunnløse de måtte være er dette vår prosedyre, sier Siem.

– Når det gjelder disse påstandene har NFF allerede undersøkt og kartlagt flere overganger hvor angitt agent har vært involvert, og ikke funnet noe kritikkverdig, sier generalsekretæren.

«100 prosent god samvittighet»

Jim Solbakken sa selv dette til Nettavisen i går:

– Det er ikke ubehagelig i det hele tatt. Jeg sover fryktelig godt hver eneste natt. Jeg har alltid bestrebet meg på å følge regelverket. Jeg har, både etter agentregelverket og lovene i Norge, 100 prosent god samvittighet for det jeg gjør, sa Solbakken til Nettavisen.

Kjetil Siem påpeker at NFF ikke kan forholde seg til udokumenterte påstander.

– Vi må forholde oss til hvem som har signert på kontrakter og papirer i sakene vi undersøker, og hva klubb og spiller og alle parter forklarer til oss – og ikke delvis anonyme kilder og udokumenterte uttalelser og påstander om at det ikke var slik som signert og forklart, sier generalsekretæren.

Kan miste lisensen

Dersom beskyldningene mot Jim Solbakken stemmer, kan NFF ta fra ham lisensen bare måneder før lisenskravet forsvinner.

Fra 1. april blir alle krav om lisensiering av fotballagenter fjernet. Dersom Jim Solbakken blir funnet skyldig i å ha brutt bestemmelsene som de er nå, er inndragning av lisensen blant de mulige sanksjonene.

I kapittel 19 av agentreglementet står det:

Følgende sanksjoner kan ilegges spilleragenter for brudd på dette reglement eller dets vedlegg:

— irettesettelse

— bot

— midlertidig inndragning av lisensen

— permanent inndragning av lisensen

— tap av retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv og andre engasjementer i fotballen.

— inndragning av beløp som er mottatt i strid med idrettens regelverk.

Flere sanksjoner kan ilegges samtidig.

- Feil retning

Men nå blir bestemmelsene om agentlisens uansett fjernet fra våren av.

– FIFA går et skritt i feil retning, sier leder av agentforeningen, Per A. Flod til bt.no.

Agenten og advokaten skjønner ikke argumentasjonen.

– Det de sier er at «dette virker ikke etter hensikten, så vi opphever det.» Det blir som å oppheve promillegrensene, fordi det er for mye promillekjøring. Det de burde gjøre, er å intensivere sanksjonsreglementet. Det har FA i England hatt suksess med, sier Flod.

Han kjenner ikke Solbakken-saken i detalj, men understreker at det ikke er tillatt å delta for flere parter i samme forhandlinger.

– Der er også karenstid, slik at du ikke kan representere en klubb den ene dagen, for så å representere en spiller i forhandlinger med den klubben dagen etter, sier Flod.

Agentens oppgaver

Etter NFFs reglement omfatter agentvirksomhet følgende oppgaver:

Introdusere/markedsføre en klubb overfor en spiller.

Introdusere/markedsføre en spiller overfor en klubb.

Delta i møter på vegne av eller sammen med klubb eller spiller vedrørende overgang/lån/kontraktsvilkår.

Drøfte eller forhandle vilkår for en mulig overgang/lån med klubb eller spiller.

Forhandle med en klubb på vegne av en spiller eller annen klubb.

På vegne av en spiller eller klubb å uttale seg til media om overgang/utlån eller mulighet for en slik.

Må unngå interessekonflikter

I agentreglementets kapittel 14 står det utvetydig at en spilleragent skal unngå enhver interessekonflikt. Han har derfor ingen anledning til å:

a) representere mer enn en part ved overgang, utlån eller i kontraktsforhandlinger

b) ha formelt eller uformelt samarbeid med eller interessefellesskap med noen av de andre forhandlingspartene

c) ha formelt eller uformelt samarbeid med eller interessefellesskap med noen av de andre involverte agentene

d) være ansatt i eller på annen måte ha knytninger til samme firma/selskap som noen av de andre involverte agentene.

e) være agent for, ha representert eller ha noen form for interessefellskap med trener, andre ansatte eller tillitsvalgte i noen av de involverte klubbene.

f) være tillitsvalgt, ansatt eller ha økonomiske interesser i selskap som har samarbeidsavtale eller investoravtale med noen av de involverte klubbene.