11 gull i kretsmesterskap for de unge Tromsø-utøverne