OL-roerens bekymring for søppelet i havet har gitt ham en stemme