«Lagenes form tatt i betraktning: En nærmest umulig oppgave»