Psykolog mener det er umulig for barn å følge reglene. Dette er hennes råd til foreldre.