Tapte 1–3 på det som skulle være en festdag på Lerkendal