«Vi må se både de lange og korte linjene. Det kan være en krevende balansegang»